Back

Your pink dress suits the Monday morning breeze—reminds me of roses inside colorful pots in the front yard that you

“Spotlight… dazzle… applause!Be entertained!” His charisma is burning brightly, radiating feverishly. It is as if the audience is caught on fire;

Nandiyan na sila.Takbo.Huwag na subukan pang lumingon.TAKBO! *** Malalim na ang gabi nang umuwi ako galing sa trabaho. Habang naglalakad, sari-saring bagay

Maga-alas dose na ng gabi nang ako’y makarating sa bahay. Gaya ng dating gawi, nakapatay na ang mga ilaw. Agad

The professor’s ramblings of mathematical equations are getting more monotonous by the minute. From the corner of my eye, I

Art by Chandler Belaro The night was cold and starless. Still, it was bright with just the city lights and the