Back

Your pink dress suits the Monday morning breeze—reminds me of roses inside colorful pots in the front yard that you

  Sa kanya’y hambing ang kagandahang Inukit sa makulay nilang mga mata Pusong hinulma sa nagbabagang liha Hawak ng mahinhing mga kamay Tangan ang yungib

“Spotlight… dazzle… applause!Be entertained!” His charisma is burning brightly, radiating feverishly. It is as if the audience is caught on fire;

  nagising ako na naghihikahos kuko'y nakayukom sa kamao hanggang ngayo’y tila musmos tumatangis sa nginig ng buto ultimo sa kinalakihan ay nakagapos tinuturing nilang bayolenteng

Nandiyan na sila.Takbo.Huwag na subukan pang lumingon.TAKBO! *** Malalim na ang gabi nang umuwi ako galing sa trabaho. Habang naglalakad, sari-saring bagay

Maga-alas dose na ng gabi nang ako’y makarating sa bahay. Gaya ng dating gawi, nakapatay na ang mga ilaw. Agad

The professor’s ramblings of mathematical equations are getting more monotonous by the minute. From the corner of my eye, I